Powered By:
ޓީމުގެ ނަން:
ޔުރުގުއާއި
އާބާދީ:
3.5 މިލިއަން
ފީފާ ރޭންކިން:
14
ފެޑްރޭޝަން
ކޮންމެބެލް (ދެކުނު އެމެރިކާ)

ޔުރުގުއާއީ އަކީ ވޯލްޑްކަޕްގައި ކާމިޔާބު ޓީމެކެވެ. ވަރުގަދަ ފުޓުބޯޅައެއް ކުޅޭ ޔުރުގުއާއީއަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ޝަރަފުވެރިކަން ހޯދައިފައިވާ ޓީމެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑްކަޕެއް ބާއްވައިފައި ވަނީ ވެސް ޔުރުގުއާއީގައެވެ. އެ ގައުމަކީ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމަނައިގެން ތަފާތު ދައްކަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެ ގައުމަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގަދަ ބާރެކެވެ.

F. Muslera
(Goalkeeper)
Sergio Ramón Rochet Álvarez
(Goalkeeper)
S. Sosa
(Goalkeeper)
R. Araujo
(Defender)
M. Cáceres
(Defender)
S. Coates
(Defender)
J. Giménez
(Defender)
D. Godín
(Defender)
M. Olivera
(Defender)
J. Rodríguez
(Defender)
G. Varela
(Defender)
M. Viña
(Defender)
R. Bentancur
(Midfielder)
G. de Arrascaeta
(Midfielder)
N. de la Cruz
(Midfielder)
F. Pellistri
(Midfielder)
L. Torreira
(Midfielder)
F. Torres
(Midfielder)
M. Ugarte
(Midfielder)
F. Valverde
(Midfielder)
M. Vecino
(Midfielder)
A. Canobbio
(Attacker)
E. Cavani
(Attacker)
M. Gómez
(Attacker)
D. Núñez
(Attacker)
L. Suárez
(Attacker)
ކެޕްޓަން: ޑިއޭގޯ ގޯޑިން

ޔުރުގުއާއީގެ ކެޕްޓަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅެތި ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ގޯޑިންއެވެ. ގޯޑިން ޑިފެންސް ލައިނުގައި ހުރެއްޖެނަމަ އެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ޓީމުތަކުން ފަސްޖެހެއެވެ. އޭނާއަކީ ކޮންމެ ހާލެއްގައި ވިޔަސް ބޯޅަ ދިފާއުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ދަނޑުމަތީގައާއި ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ލީޑަޝިޕް ދައްކާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތަށް ސިފަކުރާ ގޯޑިން އަކީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ވެސް ކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިހާރު އޭނާ ކުޅެމުންދަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކުލަބެއްކަމަށްވާ ވެލެޒްއަށެވެ. ގޯޑިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެންފެށީ 2005 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޔުރުގުއާއީ ގައުމީ ޓީމަށް 159 މެޗެއް ކުޅެ އަށް ގޯލު ޖަހައިފައެވެ.

ކޯޗް: ޑިއޭގޯ އެލެންސޯ

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި ޔުރުގުއާއީ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ޑިއޭގޯ އެލެންސޯއެވެ. އޭނާއަކީ ޔުރުގުއާއީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގައެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާއަކީ އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީއަށް ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ ކޯޗެކެވެ.

މުހިންމު ކުޅުންތެރިން: ރޮނާލްޑް އަރައުހޯ

ޔުރުގުއާއީ ގައުމީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއަކީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ރޮނާލްޑް އަރައުހޯއެވެ. އޭނާއަކީ ދުނިޔޭގެ ގަދަ ބާރު ބާސެލޯނާގެ ދިފާއީ އެއް ތަނބެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެޗުތަކެއް ނުކުޅެ ހުރުމަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕަށް އަރައުހޯ ނިކުންނައިރު އޭނާއަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރެވެ. އަރައުހޯ ޑިފެންސް ލައިނުގައި ހުރުމަކީ ޓީމުގެ ފޯވާޑުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިދޭނެކަމަކެވެ. އޭނާ ނައްޓާލުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިއަކަށް ދެމިގަނެވުމަކީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުން ގާތްކަމަކެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަރައުހޯ ޔުރުގުއާއީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެންފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނި ގައުމީ ޓީމަށް 12 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

ޓީމް ޕްރޮފައިލް

Content by: Ahmed Izmeem
Graphics & UI: Ali Shahin