Powered By:
ޓީމުގެ ނަން:
ޖަޕާން
އާބާދީ:
125.7 މިލިއަން
ފީފާ ރޭންކިން:
24
ފެޑްރޭޝަން
އޭއެފްސީ (އޭޝިއާ)

ޖަޕާނަކީ އޭޝިއާ ބައްރުގެ ގަދަ ބާރެކެވެ. އެ ގައުމަކީ މިވަގުތު އޭޝިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެވެ. އެ ޓީމަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލައިފައިވި ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ވޯލްޑްކަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. ޖަޕާން ވަނީ ވޯލްޑްކަޕްގެ ހަ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެފައެވެ.

D. Maekawa
(Goalkeeper)
T. Nozawa
(Goalkeeper)
Z. Suzuki
(Goalkeeper)
K. Itakura
(Defender)
H. Ito
(Defender)
K. Machida
(Defender)
S. Maikuma
(Defender)
Y. Nakayama
(Defender)
Y. Sugawara
(Defender)
S. Taniguchi
(Defender)
T. Tomiyasu
(Defender)
T. Watanabe
(Defender)
R. Dōan
(Midfielder)
W. Endo
(Midfielder)
R. Hatate
(Midfielder)
T. Kubo
(Midfielder)
T. Minamino
(Midfielder)
K. Mitoma
(Midfielder)
H. Morita
(Midfielder)
K. Sano
(Midfielder)
T. Asano
(Attacker)
M. Hosoya
(Attacker)
J. Ito
(Attacker)
D. Maeda
(Attacker)
Keito Nakamura
(Attacker)
A. Ueda
(Attacker)
ކެޕްޓަން: މަޔާ ޔޮޝިޑާ

ޖަޕާން ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ މަޔާއެވެ. އޭނާއަކީ ޔޫރަޕްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މޮޅު ޑިފެންޑަރެކެވެ. މަޔާ އަކީ މިހާރު ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާގެ ޝަލްކޭއަށް ކުޅެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި އެނާ ވަބީ އިޓާލިއަން ސެރިއޭގެ ސަމްޕަޑޯރިއާށް ވެސް ކުޅެފައެވެ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަޕާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުންއަންނަ މަޔާ ވަނީ ޖަޕާން ގައުމީ ޓީމަށް 121 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

ކޯޗް: ހައިމީ މޮރިޔާސޫ

ޖަޕާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ހަޖަމީ މޮރޮޔާސޫއެވެ. އޭނާ ޖަޕާނުގެ ކޯޗު ކަމާ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ޖަޕާނުގެ ގައުމީ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މޮރިޔާސޫ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޖަޕާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައެވެ. އޭނާއަށް ޖަޕާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ލިބުނީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ. މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕަށް ކުޅުންތެރިން ނެގި ގޮތާމެދު ގިނަބަޔަކު ދަނީ މޮރިޔާސޫއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މުހިންމު ކުޅުންތެރިން: ތަކެފޫސާ ކޫބޯ

ކޫބޯއަކީ ޖަޕާންގެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ޖަޕާންގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ޖަޕާން މެސީ"ގެ ނަމުންނެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ކޫބޯ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު އެކެޑަމީން ތަމްރީނުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ބަސާގެ ޔޫތު އެކެޑަމީން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެފައެވެ. އަދި މިހާރު ކޫބޯ ކުޅެނީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަޕާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށި ކޫބޯ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 19 މެޗު ކުޅެ 1 ގޯލު ޖަހައިފައެވެ.

ޓީމް ޕްރޮފައިލް

Content by: Ahmed Izmeem
Graphics & UI: Ali Shahin