Powered By:
ޓީމުގެ ނަން:
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
އާބާދީ:
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
ފީފާ ރޭންކިން:
51
ފެޑްރޭޝަން
އޭއެފްސީ (އޭޝިއާ)

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ފަސް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮލިފައިވީ 1994 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަހަރު އެ ޓީމު ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވީ އޭޝިއަން ކޮލިފައިންގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

Mohammed Al Owais
(Goalkeeper)
Mohammed Faraj Saeed Al Rubaie Al Yami
(Goalkeeper)
Nawaf Al Aqidi
(Goalkeeper)
Saud Abdulhamid
(Defender)
Abdulelah Al Amri
(Defender)
Ali Al Bulayhi
(Defender)
Mohammed Al Burayk
(Defender)
Sultan Al Ghannam
(Defender)
Yasir Al Shahrani
(Defender)
Hassan Tambakti
(Defender)
Abdullah Madu
(Defender)
Nawaf Al Abid
(Midfielder)
Salem Al Dawsari
(Midfielder)
Salman Al Faraj
(Midfielder)
Ali Al Hassan
(Midfielder)
Sami Al Naji
(Midfielder)
Nasser Al Dawsari
(Midfielder)
Abdulelah Al Malki
(Midfielder)
Hattan Bahbri
(Midfielder)
Mohammed Kanno
(Midfielder)
Abdullah Otayf
(Midfielder)
Riyadh Sharahili
(Midfielder)
Feras Al Brikan
(Attacker)
Abdulrahman Al Obud
(Attacker)
Saleh Al Shehri
(Attacker)
Haitham Mohammed Ali Abu Hawi Asiri
(Attacker)
ކެޕްޓަން: ސަލްމާން މުހައްމަދު އަލް ފަރާޖް

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަޅާނީ ސަލްމާން އަލް ފަރާޖްއެވެ. އޭނާއަކީ ސައުދީގެ ކުލަބެއްކަމަށްވާ އަލް ހިލާލްގެ މެދެތެރެއަށް ކުޅޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ސަލްމާން އަކީ ދަނޑުމަތީގައި ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ އަދި ކުޅުންތެރިން ލައްވާ ކުޅުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ސަލްމާން ވަނީ ސައުދީ ގައުމީ ޓީމަށް 69 މެޗު ކުޅެ އަށް ގޯލު ޖަހައިފައެވެ.

ކޯޗް: ހަވޭ ރެނާޑް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޯޗަކީ ފްރާންސްއަށް އުފަން ހާވޭ ރެނާޑްއެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޒެމްބިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އައިވަރީ ކޯސްޓާއެކު އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކާމިޔާބުކޮށް، ދެ ޓީމަކާއެކު އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ރެނާޑު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މުހިންމު ކުޅުންތެރިން: ޔާސިރް އަލް ޝަހްރާނީ

ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޔާސިރު އަލް ޝަހްރާނީއަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޓީމުގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަދި އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ސައުދީގެ އަލް ހިލާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޝަހްރާނީ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގެ އަލް ޤަދިސިޔަ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަލް ހިލާލީއަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޝަހްރާނީ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއެކު އޭނާއަށް ސައުދީގެ ސީނިއާ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބެން ފެށިއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ސައުދީގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޝަރްހާނީ ވަނީ ސައުދީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 70 މެޗު ކުޅެ، ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ޓީމް ޕްރޮފައިލް

Content by: Ahmed Izmeem
Graphics & UI: Ali Shahin