Powered By:
ޓީމުގެ ނަން:
އެކުއެޑޯ
އާބާދީ:
18.1 މިލިއަން
ފީފާ ރޭންކިން:
44
ފެޑްރޭޝަން
ކޮންމެބޮލް (ދެކުނު އެމެރިކާ)

ދެކުނު އެމެރިކާ ޕްލޭއޮފް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނަ ހޯދައިގެން އެކުއެޑޯ ވަނީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑުކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ލީގުތަކުގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކު އެކުއެޑޯ ވޯލްޑުކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު އެ ޓީމަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރަކެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސިލްވާ މެޑަލް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދާފައެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު އެ މުބާރާތުގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް ވެސް ހޯދީ އެކުއެޑޯގެ ގައުމީ ޓީމުންނެވެ.

J. Burrai
(Goalkeeper)
Alexander Domínguez Carabalí
(Goalkeeper)
H. Galíndez
(Goalkeeper)
R. Arboleda
(Defender)
A. Chalá
(Defender)
P. Estupiñán
(Defender)
P. Hincapié
(Defender)
J. Hurtado
(Defender)
J. Ordoñez
(Defender)
W. Pacho
(Defender)
A. Preciado
(Defender)
L. Realpe
(Defender)
F. Torres
(Defender)
M. Caicedo
(Midfielder)
J. Cifuentes
(Midfielder)
A. Franco
(Midfielder)
C. Gruezo
(Midfielder)
A. Minda
(Midfielder)
J. Ortiz
(Midfielder)
K. Páez
(Midfielder)
J. Yeboah
(Midfielder)
J. Caicedo
(Attacker)
Á. Mena
(Attacker)
A. Obando
(Attacker)
G. Plata
(Attacker)
J. Sarmiento
(Attacker)
ކެޕްޓަން: އެންނާ ވެލެންސިއާ

އެކުއެޑޯގެ ކެޕްޓަން އެންނާ ވެލެންސިއާއަކީ ތުރުކީގެ ފެނެބާޗޭއަށް ކުޅޭ ހަލުވި ސްޓަރައިކަރެކެވެ. އެކުއެޑޯ ސެރީއޭގެ އެމެލެކްއަށް ކުޅެންފެށި ވެލެންސިއާ ވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ވެސްޓުހަމް ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަންއަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ވެލެންސިއާ ވަނީ އެކެއެޑޯ ގައުމީ ޓީމަށް 72 މެޗު ކުޅެދީ 35 ގޯލު ޖަހައިދީފައެވެ.

ކޯޗް: ގުސްޓާވޯ އަލްފާރޯ

އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން ގުސްޓާވޯއަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުއެޑޯ ގައުމުގެ ކޯޗެވެ. ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ ރޮނގުގައި އޭނާއަކީ މާ ފަހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މޮޅު ކޯޗެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ކުލަބަކަށް އޭނާ ވަނީ ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ ބޮކަ ޖޫނިއާސް ހިމެނެއެވެ. އެ ޓީމާއެކު އެނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާ ސުޕަކޮޕާ އަދި އާޖެންޓީނާ ސުޕަ ލީގާ ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުހިންމު ކުޅުންތެރިން: ޕާވިސް އެސްޓުޕިނަން

އެކުއެޑޯ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ލައިނުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެސްޓުޕިނަންއަކީ އެ ޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ބިނާކުރުމުގައި ވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ވާއަތު ފަޅިން ފަހަތަށް ކުޅޭ އެ ކުޅުންތެރިއާއަކީ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ވިލެރިއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިހާރު އޭނާ ދަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބްރައިޓަންއަށް ވެސް ތަފާތު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވަޓްފޯޑުގެ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނުނު، 24 އަހަރުގެ އެސްޓުޕިނަން ވަނީ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ގިނަ ކުލަބުތަކަކަށް ކުޅެފައެވެ. އޭނަ ވަނީ އެކުއެޑޯ ގައުމީ ޓީމަށް 26 މެޗު ކުޅެދީ ތިން ގޯލު ޖަހައިދީފައެވެ.

ޓީމް ޕްރޮފައިލް

Content by: Ahmed Izmeem
Graphics & UI: Ali Shahin